Sedan 2015 har jag publicerat kreativt material på nätet; videor, foton, legobyggen och texter. Jag har sällan haft ett klart mål för projekt under dessa kategorier, utan de har genomförts som ett resultat av en inneboende motivation att skapa. 

Idag studerar jag psykologi och filosofi på Linköpings Universitet, men det viktigaste av mina studier är det som sker utanför klassrummet – vi är alla studenter i livet, och varje stund ger utrymme för utveckling av vår potential. 

Denna webbsida är tänkt som en plats där jag bygger ett portfolio för genomförda projekt, där jag länkar till överallt jag medverkar på nätet, och där jag har databasen för mina texter om allt från abstrakta idéer till konkreta tips om personlig utveckling livet. 

Q&A

Jag får oftast INTJ på Myers Briggs 16 Type Indicator, men jag använder främst den mest vetenskapligt robusta modell förnär jag talar om personlighetsdrag, dvs. The Big Five.

  • Openness to Experience: 80 PCTL (Hög)
  • Conscientiousness: 75 PCTL (Hög)
  • Extraversion: 25 PCTL (Låg)
  • Agreeableness: 50 PCTL (Ungefär genomsnittligt)
  • Neuroticism: 60 PCTL (Ungefär genomsnittligt)

Vad dessa personlighetsdrag innebär kan du läsa mer om i mitt inlägg om personality psychology.

Ett metasvar är ”kompetent”. Mer konkret gör jag många saker som jag skulle vilja fortsätta göra, framförallt det som visas på den här hemsidan: Skrivande, LEGO, fotografi och videografi. Jag studerar psykologi och filosofi på universitetet, där jag också arbetar som mentor. Min roll som student och anställd på universitetet känns utvecklande, och det vill jag utöka på något sätt.

Jag använder skrivande för att bli mer välartikulerad, vässa mitt tänkande och kontemplera över livet. LEGO är det huvudsakliga medium jag använder för mina kreativa skapelser, och jag finner det intressant att alla byggare delar samma uppsättning potentiella byggklossar. Fotografi och videografi är medel för att dokumentera och dela mitt arbete, samt för att fånga ögonblick i tiden. Jag finner att alla dessa aktiviteter är intrinsiskt intresserande, från LEGO och skrivande under tidigare år till videoproduktion och fotografi under senare år.

Det bästa är att du studerar några av de mest otroliga människorna och tankarna i världshistorien. Att omge dig med dessa idéer och mentorer garanterar ständiga kallelser till storhet. Det sämsta är att du kan studera dessa ämnen utanför universitetet, och ibland känner jag att det kan göras bättre utan den potentiella byråkratin och politiken i utbildningssystemet.

Meditations/Självbetraktelser av Marcus Aurelius – en av de mest fantastiska skrifterna inom filosofi, och litteratur som helhet, från kanske den mest framstående stoiska filosofen, och en av de mäktigaste männen som någonsin levt. Genom denna samling skrifter får vi läsa hans personliga anteckningar, skrivna under hans regeringstid över det Romarriket. Han skriver om självkontroll och självförbättring, oförutsägbarhet och acceptans, inre frid och balans, samt andra självreflektioner. Det är praktisk och relativt konkret filosofi, och den finns tillgänglig i modern engelsk, med Gregory Hays översättning. Det finns också en mängd material kring Meditations arbete, gratis och tillgängligt på internet.

Jag kan finna bra musik i flera olika genrer, och vissa låtar här och där tar mig nostalgiskt tillbaka till en annan tid. Idag lyssnar jag framförallt på ’Meaningwave’; en subgenre skapad av Akira the Don. Meaningwave kombinerar musik med ord från intellektuella och inspirerande profiler, såsom Jordan Peterson, Jocko Willink, Joe Rogan, David Goggins, Alan Watts, Marcus Aurelius skrifter, osv. Jag har satt ihop spellistor på Spotify för att utforska Meaningwave-Universumet.

Jag har länge haft en inklination till stoiskt tänkande. Det mest naturliga och frekvent förekommande motto må vara att jag inte kan kontrollera vad som händer mig, men att jag har kontroll över hur jag reagerar på det. Ytterligare, att tänka att en till synes negativ situation kan ha ett neutralt eller positivt utfall i slutändan hjälper mig att se det ”bra” i det ”dåliga”. Jag skrev om det min artikel om The Law of Attraction.

Kontemplera. Använd vår unika mänskliga förmåga till rationellt tänkande. Utveckla ditt tänkande. Skapa din filosofi, om vem du är, om din roll i denna värld, och om vad denna värld är. Lyssna på din samvetes röst – verkligen lyssna, kommer du att höra. Sådan introspektiv aktivitet kan vara utmanande, men du kommer finna att du besitter redan svaren du behöver för att ta det nästa steget i din resa.

Tid är vår mest värdefulla tillgång. Jag vill inte fördriva tid. Jag vill använda tid. Om jag är uttråkad är jag troligen inte uppmärksam. Jag kan bli lite otålig när jag inte gör något av uppenbar produktivitet, men jag kan ta en promenad bara för att gå, arbeta på ett projekt med en prognostiserad låg avkastning, eller delta i fritidsaktiviteter med mina två yngre bröder och ibland med vänner.

Den specifika utrustning jag använder finns listad på min KIT.co profil Den viktiga kamerautrustningen för mig är ett kamerahus med bra videoförmåga, i kombination med ett zoom-objektiv med konstant bländare och ett makro prime-objektiv. Bra belysning och ljud är också avgörande aspekter av filmmakande. Mycket av den programvara jag använder; Notion som en digital arbetsyta, Snapseed och Lightroom bildredigering på mobilen, samt många funktioner på denna WordPress-drivna hemsida, är gratis att använda. Jag har skapat mycket med endast min smartphone och inte skapat mycket med bra utrustning. Mitt råd är att fokusera på dig själv och ditt verk. Utrustning spelar roll, men du spelar en ännu större roll.