Sedan 2015 har jag publicerat kreativt material på nätet; videor, foton, legobyggen och texter. Jag har sällan haft ett klart mål för projekt under dessa kategorier, utan de har genomförts som ett resultat av en inneboende motivation att skapa. 

Idag studerar jag psykologi och filosofi på Linköpings Universitet, men det viktigaste av mina studier är det som sker utanför klassrummet – vi är alla studenter i livet, och varje stund ger utrymme för utveckling av vår potential. 

Denna webbsida är tänkt som en plats där jag bygger ett portfolio för genomförda projekt, där jag länkar till överallt jag medverkar på nätet, och där jag har databasen för mina texter om allt från abstrakta idéer till konkreta tips om personlig utveckling. 

Q&A

Jag får oftast INTJ på Myers Briggs 16 Type Indicator, men jag använder främst den mest vetenskapligt robusta modell förnär jag talar om personlighetsdrag, dvs. The Big Five.

  • Openness to Experience: 80 PCTL (Hög)
  • Conscientiousness: 75 PCTL (Hög)
  • Extraversion: 25 PCTL (Låg)
  • Agreeableness: 50 PCTL (Ungefär genomsnittligt)
  • Neuroticism: 60 PCTL (Ungefär genomsnittligt)

Vad dessa personlighetsdrag innebär kan du läsa mer om i mitt inlägg om personality psychology.

sv_SESwedish